revocare autorizatiei de functionare - Yager Chalet

Catre : Primaria Brasov

Adresa:  Bulevardul Eroilor 8, Brașov 500007

 

CERERE

Subscrisa, Asociatia Salvati Circulatia in Scheii Brasovului, cu sediul în Brasov, Str.

Cetinii nr.29, Judetul Brasov .

 

- cu adresa de corespondenta in str. Gradinarilor , nr. 19-21, Ap 72. sector 3,

 

                Va multumim pentru adresa dumneavoastra nr.6125/29.01.2021, insa avand in vedere:

  1. Adresa Politiei Locale din data de02.06.2020 prin care acestia ne anuntau ca lucrarile la Yagher Chalet sunt in desfasurare, recunoscand ca nu s-a admis receptia la terminarea lucrarilor; (anexam)
  2. Raspunsul I.S.U din care reiese ca nu au fost emise avizele legale din partea I.S.U.; (anexam)
  3. Prevederile Legii 7/2020 de modificare ale Art.22, indice (1), literele (g) si (h)
  • “g) darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor potrivit legii;
  •  h) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la autorizația de construire."

 

Va rugam sa dispuneti revocarea acordului (autorizatiei de functionare) ilegal cu nr. 235/10.04.2020 emis de Primaria Brasov  prin fostul primar certat cu legile  numitul Scripcaru George in scopul obtinerii de foloase necuvenite de catre proprietarii cladirii numite Yager Chalet.

 

                                                                                                                 

 

11.02.2021                                                                          

Asociatia Salvati Circulatia in Scheii Brasovului

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JoomlaMan