incompatibilitate sau conflict de interese?

CATRE : AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE

ADRESA:  Bulevardul Lascar Catargiu nr. 15, cod postal: 010661, sector 1, Bucuresti – Romania

     

 

 

Subscrisa, Asociatia Salvati Circulatia in Scheii Brasovului, avand CUI 45497547, cu sediul în Brasov, Str. Cetinii nr.29, Judetul Brasov si adresa de e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   , 

- cu adresa de corespondenta in Strada Gradinarilor nr. 19-21, et 9, Ap. 72. sector 3,Bucuresti.

Formulam prezenta SESIZARE :

 

Prin intermediul careia va rugam sa analizati urmatoarele aspecte in ceea ce il priveste pe dl. Allen Coliban , actualmente  in functia de   primar al Mun. Brasov  iar in masura in care veti considera ca acesta se afla intro situatie de incompatibilitate  respectiv  conflict de interese sa dispuneti masurile legale impotriva acestuia  din motivele ce le vom expune in continuare :

 

I. In fapt dl.  Allen Coliban a depus cu intenție declarații de avere sau declaratii de interese care nu corespund realității respectiv sa cercetati dacă  nu  cumva a depus declarații în care in mod fals și-a atribuit calități pe care nu le are. 

Astfel  declarațiile de avere ce nu corespund realității ale domnului Coliban încep din perioada în care avea functia de  senator ( 2016-2020)  , declaratii in care a specificat că a absolvit două facultăți  ( declaratii ce apar  pe site-ul Senatului României ) .

Ulterior odată ajuns in functia de  primar al Mun.  Brasov   unul dintre  profesorii săi și-a adus aminte că a fost exmatriculat în anul  4  de studii  respectiv că nu și-a sustinut examenul de licenta , subiect ce a devenit viral atat in spatiul virtual cat si in presa ( anexam articol presa )

 

 

Ca urmare a acestui fapt , domnul Coliban și-a modificat declarația, susținând că este licențiat la facultatea  Politehnică  ( anexam  declaratii de avere initiale si declaratie  de avere modificata ) .

 

II. Allen Coliban in calitate de primar a initiat un HCL prin care a propus Consiliului Local acordarea unei sume mari de bani unei asociatii al carei mebru fondator era .

De asemenea în decursul  anului 2022  avand functia  de primar al Mun Brasov acesta a  inițiat procedura de aprobare a HCL nr  383/20.07.2021 si HCL 498 /29.09.2021 prin care sa  atribuit   o  sumă mare de bani publici  catre  ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SCOTCH CLUB , al cărui membru fondator era.

Facem o paranteză, și menționăm că ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SCOTCH CLUB BRAȘOV (denumită în continuare Asociația) funcționează din anul 2019 și are ca scop promovarea și dezvoltarea ramurilor sportive pe plan local, național și internațional.

În Asociație au calitatea de membri fondatori numiții Leurzeanu Vlad, Clem Camelia Maria, Mățău Cristian Florin și ALLEN COLIBAN.

Este de remarcat că aceste demersuri au fost efectuate de numitul ALLEN COLIBAN în timp ce deținea o dublă funcție: Primar al Municipiului Brașov (și pe cale de consecință persoana care deținea, prin intermediul atribuțiilor de serviciu, competența necesară pentru a influența soarta CSM CORONA BRAȘOV) și membru fondator al Asociației Clubul Sportiv Scotch Club.

În continuarea demersurilor vizând situația Asociației, ALLEN COLIBAN a obținut în data  27.05.2021,  rezervarea de denumire – ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV – FOTBAL CLUB BRAȘOV-STEAGUL RENAȘTE, iar ulterior, a reușit la Judecătoria Brașov să schimbe, în mod surprinzător în doar câteva zile, denumirea din ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SCOTCH CLUB în ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV – FOTBAL CLUB BRAȘOV-STEAGUL RENAȘTE.

În paralel au fost acordate de către Municipiul Brașov clubului sportiv ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV – FOTBAL CLUB BRAȘOV-STEAGUL RENAȘTE dreptul de folosință a denumirii și mărcii Fotbal Club Brașov cu titlu gratuit, și s-a stabilit că poate să-i finanțeze direct pe cei de la ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV – FOTBAL CLUB BRAȘOV-STEAGUL RENAȘTE (fosta Asociația Clubul Sportiv Scotch Club, al cărei membru fondator este COLLIBAN ALEN).

                                                               HCL  382/20.07.2021

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20 iulie 2021, Analizând Referatul de aprobare nr. 76.350 din 19.07.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator:

Art. 1. Se aprobă transmiterea către Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov - Steagul Renaște a dreptului de folosință exclusivă, cu titlu gratuit, asupra         mărcilor F.C. BRAȘOV și FOTBAL CLUB BRAȘOV ROMÂNIA, precum și a drepturilor derivate din exploatarea acestora, pentru activitatea sportivă derulată de această structură sportivă, pentru tot sezonul competițional 2021 - 2022 în Liga a II-a.

 

Prin hotărâre de Consiliu Local a fost aprobat contractul de finanțare și implicit au fost acordate sume importante în vederea sprijinirii FOTBAL CLUB BRAȘOV-STEAGUL RENAȘTE.

                                          HCL 383/20.07.2021

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 20 iulie 2021, analizând Referatul de aprobare nr. 76.946 din 20.07.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator:

Art. 1. Se aprobă finanțarea activității Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov - Steagul Renaște din bugetul local al Municipiului Brașov cu suma de maxim 1.000.000 lei, conform Contractului de finanțare, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                       HCL 489/29.09. 2021

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 septembrie 2021, analizând Referatul de aprobare nr. 102.151 din 22.09.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator:

Art. 1. Se aprobă finanțarea activității Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov - Steagul Renaște din bugetul local al Municipiului Brașov cu suma de 3.500.000 lei, conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

La data de 24.06.2021, ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV – FOTBAL CLUB BRAȘOV-STEAGUL RENAȘTE, și-a actualizat Statutul în ceea ce privește noile modificări care au operat. Atragem atenția asupra unui lucru deosebit de important, și anume acela că noul Statut al Asociației, astfel cum a fost actualizat, prevede modificări și în privința structurii membrilor fondatori. Astfel, în forma actualizată a statutului figurează drept membrii fondatori Municipiul Brașov prin primar, Leurzeanu Vlad, Clem Camelia Maria, Mățău Cristian Florin și ALLEN COLIBAN.  Actul constitutiv, în forma sa avută înainte de actualizarea ce a operat în data de 24.06.2021, prevedea doar 4 membri fondatori - Leurzeanu Vlad, Clem Camelia Maria, Mățău Cristian Florin și COLIBAN ALLEN, iar în forma sa de după modificare, prevede și dobândirea calității de fondator a Municipiului Brașov, deși acesta din urmă a fost cooptat doar în calitate de nou asociat, astfel cu prevede atât HCL 319/27.05.2021 precum și Adresa nr. 56848/2021 prin care Municipiul Brașov reprezentată prin primar a formulat cerere de adeziune pentru a adera în calitate de membru asociat în Asociația Clubul Sportiv Scotch Club (actuala  ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV – FOTBAL CLUB BRAȘOV-STEAGUL RENAȘTE)

Dosarul având ca obiect actualizarea statutului Asociației s-a judecat în data de 15.06.2022, iar la aceeași dată instanța s-a pronunțat asupra cererii cu care a fost învestită, Judecătoria Brașov luând act de forma actualizată a noului Statul, reținând ca membri fondatori pe următorii: Municipiul Brasov prin primar, Leurzean Vlad, Clem Camelia Maria, Mațău Cristian Florin, COLIBAN ALLEN. Or, Municipiul Brașov nu a fost nicicând membru fondator. Municipiul a fost cooptat prin cererile de adeziune aprobate în aceeași zi, dar nu a figurat drept membru fondator.

           

III. Deremarcat ca in   acest sens, acesta, cu intenție, nu a trecut în declarația de avere faptul că este membru fondator  al acestei asociații  (Scotch Club)  cu toate că pe celelalte asociații cărora nu le-a dat sume de bani le-a mentionat in declaratie.  

De menționat faptul că ieșirea din această asociație din punct de vedere legal are loc pe data de 8 septembrie 2022  ( anexam dosar portal  )  atunci când există o hotărâre a instanței care ia act de renunțarea domnului COLIBAN  de a mai fi membru fondator al acestei asociații  , aspect dealtfel mediatizat inclusiv in presa .( anexam  articol presa ,  anexam plagere DNA Serviciul Teritorial Brasov – dosar 53/P/2022)

 

Cu ocazia controlului Curții de Conturi în cursul anul 2022, ALLEN COLIBAN împreună cu alți membri ai Asociației, realizează că sunt probleme în ceea ce privește calitatea pe care o dețin în Asociație și incidența conflictului de interese a anumitor membri, sens în care înțelege să prezinte comisiei de control cereri de retragere din Asociație. Produce în aces sens documente datate cu 29.06.2021, numite Cereri de Retragere din Asociație a numiților Coliban Allen și Clem Camelia Maria, prin care arată că se retrag din calitatea de membru fondator și membru al Asociației și solicită să se ia act de cererile lor. Însă, foarte important, nu există documente din care să reiasă dacă aceste cereri au fost înregistrate, la ce dată au fost înregistrate, și dacă au intervenit modificări în statutul/actul de constituire. Cu atât mai puțin, nu avem dovada că acestea au fost înregistrate la Judecătoria Brașov. Chiar dacă am aprecia că aceste cereri nu au fost întocmite pro causa, și că data înscrisă pe acestea este cea reală, aceste cereri nu au produs efecte, întrucât nu au fost înregistrate.

Fata de cele mentionate anterior va rugam sa analizati cele mentionate  in cea ce il priveste pe dl. Allen Coliban , actualmente  in funtia de   primar al Mun Brasov  iar in masura in care veti considera ca acesta se afla intro situatie de incompatibilitate  respectiv  conflict de interese sa dispuneti masurile legale impotriva acestuia.

 

Asociatia Salvati Circulatia in Scheii Brasovului

Data

06.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

JoomlaMan